Deklaracja PIT-36 za 2022 rok będzie składana, podobnie jak w latach wcześniejszych, przez osoby, których podatek obliczany jest na zasadach skali podatkowej i które przynajmniej część swoich przychodów uzyskują bez pośrednictwa płatnika. Przepisy Polskiego Ładu, które weszły w życie 1 lipca 2022 roku, zmieniają nieco zasady rozliczeń. Sprawdź, jakie zasady uległy nowelizacji i co warto wiedzieć o deklaracji PIT-36.

1. PIT-36 – kto składa tę deklarację?

2. PIT-36 a Polski Ład

3. Ulgi w PIT-36

4. Rozliczanie małżonków i samotnych rodziców w PIT-36

Deklarację PIT-36 można złożyć do urzędu skarbowego w jednej z trzech form: osobiście, listownie lub jako PIT-36 2022 online. Ostatnia z form to duże ułatwienie, dzięki któremu zaoszczędzisz czas.

PIT-36 – kto składa tę deklarację?

Do złożenia deklaracji PIT-36 2022 są zobligowane osoby, które:

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach skali podatkowej,
 • uzyskują przychody z tytułu najmu i dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, przy opodatkowaniu na ogólnych zasadach,
 • uzyskują przychody, co do których płatnik nie przekazuje informacji o wysokości dochodów (podatnik sam wylicza i opłaca podatki oraz zaliczki na podatek),
 • uzyskują przychody ze źródeł zagranicznych, bez pośrednictwa polskiego płatnika.

Formularz PIT-36 należy wybrać także w przypadku wykazywania strat z lat ubiegłych, jeśli rozliczenie podatku przeprowadzane było na zasadach ogólnych, doliczania przychodów małoletnich do własnych przychodów oraz odliczania w deklaracji podatku minimalnego (od posiadanych środków trwałych). Czasami konieczne jest dołączenie do deklaracji załączników, o których więcej przeczytasz na: https://www.iwop.pl/serwis-podatkowy/pit-36/.

PIT-36

Co istotne, PIT-36 nie jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się liniowo.

PIT-36 a Polski Ład

Przepisy znowelizowane przez Polski Ład pozwalają przedsiębiorcom, którzy w 2022 roku rozliczali się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub podatkiem liniowym, zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową. Aby to uczynić, wystarczy informację o zmianie przekazać na druku PIT-36. Jak wygląda to w praktyce?

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtowo rozliczają uzyskane dochody na PIT-36 w 2022 roku, zamiast na dotychczas obowiązującym formularzu PIT-28. Przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego i chcący zmienić formę opodatkowania postępują według podobnego schematu, składając druk PIT-36 zamiast dotychczas wybieranego PIT-36L.

Ulgi w PIT-36

W ramach deklaracji PIT-36 można skorzystać z szeregu ulg. Do najczęściej wybieranych należą:

 • ulga dla krwiodawców – maksymalne odliczenie wynosi 60% dochodu,
 • ulga z tytułu darowizny lub na cele walki z COVID-19,
 • ulga na internet – maksymalne odliczenie wynosi 760 zł, a jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie – 1 520 zł,
 • ulga prorodzinna – w skali roku odliczyć można 1 112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2 000,04 zł na trzecie dziecko lub 2 700 zł na czwarte i każde kolejne.

Ulgi w PIT-36

Dostępna jest także ulga rehabilitacyjna:

 • na utrzymanie psa przewodnika lub opłacenie przewodnika – maksymalnie 2 280 zł,
 • na leki – nadwyżka ponad 100 zł/m-c,
 • używanie samochodu osobowego dostosowanego do wymagań osoby niepełnosprawnej – maksymalnie 2 280 zł.

Rozliczanie małżonków i samotnych rodziców w PIT-36

PIT-36 wypełnić mogą zarówno osoby rozliczające się indywidualnie, jak i korzystający z możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Druk przeznaczony jest także dla samotnych rodziców.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here