Uzyskiwanie czystej i w pełni bezpiecznej dla procesów technologicznych wody, jest niezbędne w wielu dziedzinach przemysłowych. Niestety separacja zanieczyszczeń nie jest łatwym zadaniem i często wymaga wykorzystania specjalistycznych urządzeń. Niemniej jest możliwa. Znakomite efekty możemy uzyskać dzięki tzw. odwróconej osmozie.

Czym jest odwrócona osmoza i na czym polega proces?

W dużym skrócie, odwrócona osmoza wody polega na odseparowaniu jej cząstek od zanieczyszczeń, które są w niej rozpuszczone. Jest więc czymś więcej niż standardowa filtracja, zatrzymująca cząsteczki niezmieszane z wodą. Odwrócona osmoza rozdziela roztwory o różnych stężeniach. Ze szczegółami procesu można zapoznać się tutaj: https://proekojp.pl/produkty/odwrocona-osmoza-w-zastosowaniu-przemyslowym/

Uzdatnianą wodę przepuszcza się przez specjalną membranę, wykonaną z cienkiego poliamidu pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Przyłożenie ciśnienia jest niezbędne, gdyż musi być ono wyższe od występującego naturalnie w układzie – stąd bierze się nazwa „odwrócona osmoza”, gdyż przy ciśnieniu naturalnym zachodzi proces zwykłej osmozy, postępujący w przeciwnym kierunku.

Wówczas cząstki wody są wychwytywane przez membranę i odprowadzane do roztworu o mniejszym stężeniu, a wszelkie nieczystości trafiają do roztworu o stężeniu większym. Dodatkowa filtracja mechaniczna i węglowa, pozwalają uzyskać wodę odpowiednią do danego procesu technologicznego  – wolną od zanieczyszczeń organicznych, metali ciężkich, wirusów czy bakterii.

Gdzie stosuje się odwróconą osmozę?

Odwrócona osmoza to jedna z metod oczyszczania i odsalania wody morskiej. Właśnie w tym celu została wynaleziona, w latach 50. XX wieku w USA. Obecnie stosuje się ją także do oczyszczania ścieków przemysłowych w różnych gałęziach przemysłu – branży spożywczej, przemyśle papierniczym czy galwanicznym. Mniejsze instalacje, wykorzystujące ten proces znajdują zastosowanie także w domach prywatnych.

Kluczowym elementem instalacji odwróconej osmozy jest oczywiście membrana, na której błonę, pod wpływem ciśnienia, dostarczana jest woda. Proces musi odbywać się w odpowiednio wysokiej temperaturze. Woda, przedostając się przez membranę zostaje oczyszczona, a wszystkie pozostałości kierowane są do ścieków. Instalacja musi być zatem podłączona do systemu kanalizacyjnego.

Współczesne instalacje odwróconej osmozy pozwalają na uzyskanie około 20-30% wody oczyszczonej z całości wody poddanej procesowi. Występują tu zatem duże straty, jednak usuwanie wody zanieczyszczonej do kanalizacji sprzyja długiej żywotności membrany, jak i całej instalacji. Można dodatkowo wydłużyć ją, instalując filtry węglowe, przez które woda zostanie przepuszczona jeszcze przed rozpoczęciem odwróconej osmozy.

Czy odwrócona osmoza jest efektywna?

Odwrócona osmoza to jeden z najskuteczniejszych sposobów dezynfekcji wody, obecnych na rynku. Jego zaletą jest szybkość procesu oczyszczania i jego ekonomiczność – brak jakichkolwiek ograniczeń w ilości oczyszczanej wody. Instalacje przemysłowe, jak i te wykorzystywane w domach, są łatwe w obsłudze i niezawodne. Bardzo łatwo można je także rozbudowywać o kolejne membrany, chcąc zwiększać wydajność systemu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o systemach oczyszczania wody, przejdź na stronę: https://proekojp.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here