Niezależnie od tego na jaką technologię budowy domu się zdecydujemy, jakie będzie miał wymiary oraz wysokość, jedno jest pewne, musi mieć fundamenty. Ich odpowiedni dobór oraz wykonanie zapewni prawidłowy stan konstrukcji budynku przez wiele lat.

Beton na fundamenty powinien zostać określony w projekcie konstrukcyjnym budynku, gdzie dowiemy się jaką klasę wytrzymałości musimy zastosować. Istotną kwestią jest również ilość potrzebnego materiału, którą możemy określić wykorzystując dostępne w internecie kalkulatory. Wylewanie fundamentów będzie oczywiście zależne od kształtu oraz wysokości, jaką muszą posiadać. Najprostszym rozwiązaniem jest płyta fundamentowa, w przypadku której ilość potrzebnego betonu oblicza się jako iloczyn szerokości, długości oraz wysokości. Bardziej skomplikowanych obliczeń wymagają ławy fundamentowe, w przypadku których musimy uwzględnić ich całą, często skomplikowaną geometrię.

Budowa domu a fundamenty

Niezależnie od kształtu fundamentów beton do budowy domu musi posiadać odpowiednią klasę, która określa jego wytrzymałość na ściskanie. Będzie ona zależna od wielkości oraz ciężaru konstrukcji, a także geometrii fundamentów. Wylewanie fundamentów odbywa się obecnie najczęściej z wykorzystaniem betonu klasy C16/20 (klasa B20 według wcześniejszych oznaczeń).

Beton na fundament oprócz wymaganej klasy musi mieć również zapewniony odpowiedni skład, czyli cement, wodę, kruszywo oraz stosowne dodatki i domieszki. Skład ilościowy i jakościowy należy dobrać w zależności od pożądanej klasy konsystencji, jak również klas ekspozycji, czyli czynników na działanie których będzie narażony beton stwardniały i mieszanka betonowa.

Koszt jaki będziemy musieli ponieść na wylewanie fundamentów będzie uzależniony od sposobu przygotowania mieszanki betonowej, możemy ją bowiem przygotować sami lub zamówić z betoniarni. Pomimo tego, iż drugie rozwiązanie wymaga od nas poniesienia znacznie większych kosztów, to oszczędzamy czas oraz minimalizujemy ryzyko błędów wykonawczych, które mogą spowodować pogorszenie stanu konstrukcji, a nawet jej zniszczenie.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na cenę jest jakość oraz rodzaj zastosowanych składników. Zarówno podczas samodzielnego przygotowania mieszanki, jak również podczas jej zamawiania w betoniarni, mamy możliwość doboru cementu, kruszywa oraz domieszek i dodatków. Materiał z wytwórni może być zamawiany w dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest beton projektowany, w przypadku którego określamy oczekiwane parametry mieszanki betonowej i betonu stwardniałego, a betoniarnia dobiera odpowiednie składniki. Drugim rozwiązaniem jest beton recepturowy, gdzie zamawiający określa ilość i rodzaj składników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here