Czasy zawierania umów w tradycyjnej, pisemnej formie, odchodzą powoli do lamusa. Wszystko dzięki możliwości dokonywania czynności prawnych na odległość, za pomocą Internetu. Nowe możliwości pojawiły się wraz z podpis elektronicznym.

Podpis elektroniczny to wg definicji prawnej „dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis”. Tak rozumiane jest to pojęcie w rozporządzeniu UE nr 910/2014 z 23.7.2014 r., które implementowane zostało do polskiego porządku prawnego poprzez ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Przytoczona definicja jest na tyle szeroka, że za podpis elektroniczny można uznać nawet podpis będący w praktyce jedynie nakreślonym elektronicznie imieniem, które znajdzie się pod treścią maila. Wiele osób pisząc maila jest najczęściej nieświadoma nie tylko faktu, że składa podpis elektroniczny, ale dodatkowo, że drogą mailową może złożyć prawnie skuteczne oświadczenie woli. Co więcej zawieranie umowy online, w powyższym przypadku jest również możliwe. Wszystko to za sprawą art. 60 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że „wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej”.

Należy jednak pamiętać, że składając „zwykły” podpis elektroniczny, nie zawrzemy umów, dla których prawo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dla takich sytuacji warto móc posługiwać się szczególną formą podpisu elektronicznego, jakim jest podpis kwalifikowany. Taki podpis, z uwagi na fakt, że zrównuje, pod względem prawnym, skutek złożenia pod dokumentem własnoręcznego podpisu, wymaga dodatkowego zabezpieczenia – weryfikującego tożsamość certyfikatu wystawionego przez odpowiedniego dostawcę usług zaufania. Niestety certyfikaty tego rodzaju wciąż wiążą się z opłatą w wysokości kilkuset złotych rocznie.

By móc bezpiecznie zawierać umowy przez internet, warto pomyśleć o podpisie elektronicznym. Dzięki niemu nie tylko będzie możliwe ustalenie tożsamości osoby podpisującej, ale również rozpoznanie każdej ewentualnej zmiany danych zawartych w dokumencie.

Efekt podpisu zaawansowanego dostarczy specjalistyczna platforma do podpisu dokumentów, która w razie ewentualnego sporu, zapewni odpowiednią moc dowodową. Podpisywanie dokumentu następuje w takim wypadku poprzez odpowiednie narzędzie szyfrujące.

Przykładem platformy, która usprawnia i umożliwia proces zawierania umów na odległość – i to bez konieczności złożenia jakiegokolwiek podpisu – jest Umownik (www.umownik.pl). To narzędzie online, które kompleksowo pomoże Ci zawrzeć umowę, bez zbędnej biurokracji i stresu. Dzięki Umownikowi wygenerujesz treść umowy, będziesz mógł negocjować jej warunki, dokonasz weryfikacji tożsamości kontrahenta oraz uzyskasz potwierdzenie zawarcia umowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here