Przepustnice są jednym z najważniejszych elementów w instalacjach wentylacyjnych. Ich rolą jest regulowanie i odcinanie dopływu powietrza. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie właściwego bilansu, czyli rozłożenia ciśnień pomiędzy nawiewaną a wywiewaną strugą powietrza. W poniższym artykule postaramy się dokładnie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest podział przepustnic wentylacyjnych i gdzie znajdą one zastosowanie.

Przepustnice wentylacyjne – podział

Najważniejszym podziałem przepustnic jest rozróżnianie wśród nich urządzeń odcinających oraz regulacyjnych. Pierwsze z nich, z uwagi na obecność uszczelek na piórach, mogą zupełnie zablokować swobodny przepływ powietrza. Przepustnica wentylacyjna odcinająca ma zaś ograniczyć ilość powietrza w kanale. Nie ma ona uszczelki na przegrodzie i z tego względu nie zapewnia właściwej szczelności, kiedy jest całkowicie zamknięta.

Następnym kryterium podziału jest to, ile dana przepustnica wentylacyjna ma łopatek i jakie są jej właściwości kinematyczne. Urządzenia jednopłaszczyznowe mają wyłącznie jedno pióro, przygotowane z arkusza blachy. Dzięki temu rozwiązaniu przy pełnym otwarciu możliwe jest zachowanie sporej powierzchni efektywnej. Dodatkową zaletą będzie to, iż napęd nie przenosi się na pozostałe pióra, co w efekcie przynosi mniejsze opory podczas zamykania i otwierania.

Niestety z uwagi na budowę pióra maksymalny wymiar, jaki może mieć przepustnica wentylacyjna jednopłaszczyznowa to 500 mm. W przypadku elementu wielopłaszczyznowego mowa jest o kilku łopatkach, w tym jednej napędowej. Ruch obrotowy zostaje przekazany na resztę piór przy pomocy kół zębatych albo połączonych ze sobą cięgnami dźwigni.

W części przepustnic wykorzystywany jest napęd cięgnowy. W tego typu urządzeniach może być stosowana nie tylko kinematyka przeciwbieżna (tak jak to ma miejsce w wypadku urządzeń mających koła zębate), ale też współbieżna.

Przepustnica wentylacyjna – gdzie znajdzie zastosowanie?

Najważniejszym zastosowanie przepustnicy jest regulowanie oraz odcinanie dopływu powietrza w systemie wentylacyjnym. Dzięki zmianie położenia przepustnicy założonej na ciągu wentylacyjnym można sterować ilością dystrybuowanego powietrza. Taka kontrolo umożliwia dostosowanie właściwej strugi napływającego powietrza.

Regulacja może być wykonywana automatycznie albo ręcznie. Podczas wybierania przepustnicy istotne znaczenie mają szczelność uwarunkowana prędkością oraz składem przekazywanego powietrza czy oporem przepływu i natężeniem dźwięku podczas pracy urządzenia. Ponadto konieczne jest rozważenie kryterium ceny czy atestów higienicznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here