W krajach zachodniej Europy, w Ameryce Północnej i w wielu państwach azjatyckich najpopularniejszą formą pochówku jest kremacja. Wynika ona nie tylko z wewnętrznych przepisów pogrzebowych, tradycji świeckiej czy religijnej, ale również z kwestii praktycznych, czyli braku miejsca na poszerzanie cmentarzy. W Polsce kremacja zwłok zdarza się coraz częściej, ale nie jest jeszcze aż tak powszechna.

Kiedy kremować?

Nie ma odgórnych wskazań do kremacji ciał poza przypadkami medycznymi (np. śmierć z powodu zakażenia), więc zawsze jest to wyłącznie decyzja samej rodziny. Niekiedy bywa też podyktowana ostatnią wolą zmarłego, który sam wybiera właśnie taką formę pochówku. Ponieważ sama kremacja jest procesem bardzo specyficznym, a przy tym wymagającym wiele wrażliwości mimo obcowania ze zwłokami, warto wybrać do jej przeprowadzenia zaufaną i doświadczoną firmę pogrzebową. Taką, która z najwyższym szacunkiem wszystkim się zajmie…

… i zdejmie ciężar z żałobników

Nie ma bowiem co ukrywać, że czas żałoby, zwłaszcza w dniach tuż po śmierci ukochanej osoby, nie jest najlepszym na planowanie pogrzebu czy załatwianie formalności urzędowych. Kremacja wymaga zaś wypełnienia nieco więcej papierologii niż klasyczny pochówek ciała. Dlatego firma pogrzebowa jak https://www.styks.com.pl/ musi stanąć na wysokości zadania i odciążyć swoich klientów na tyle, na ile jest to możliwe. Chodzi tu w dużej mierze o pomoc z formalnościami w urzędzie miejskim (otrzymanie aktu zgonu), ZUSie (otrzymanie zasiłku pogrzebowego), czy z zarządcą cmentarza (wykupienie miejsca lub otwarcie kupionego wcześniej grobu).

Obrzędy kremacyjne

Pogrzeb z kremacją wygląda nieco inaczej niż normalny. Składa się bowiem z dwóch etapów, czyli ostatniego pożegnania nad ciałem, w którym zwykle uczestniczą tylko najbliżsi zmarłego, a następie po spaleniu zwłok z oficjalnej części pogrzebowej w kościele lub bezpośrednio na cmentarzu. Nie ma ustalonej zasady mówiącej o tym, ile czasu musi minąć między jedną a drugą częścią. Zwykle odbywają się one tego samego dnia, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby miały miejsce w różnych dniach. Taka praktyka stosowana jest np. w sytuacjach, gdy na pogrzeb dojeżdżają bliscy z innych miast lub państw.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here