Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych za dany rok podatkowy, składa się w ramach specjalnego formularza PIT/WZ. Jest on załącznikiem do zeznań podatkowych PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS. Wypełnić go mają podatnicy, którzy rozliczają wierzytelności lub zobowiązania, które wynikają z art. 4 pkt. 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, na podstawie art. 26i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kto wypełnia PIT/WZ? Czy dokument jest obowiązkowy? Czy każdy musi go składać?

Rozliczenie PIT/WZ obowiązkowo

Ustawodawca zdecydował, że postawa opodatkowania, którą oblicza się na postawie art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 30ca ust. 3 ustawy o PIT, a następnie odlicza kwoty wskazane w art. 26e, musi być (obligatoryjnie) zwiększana o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego, w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, w przypadku, jeżeli opóźnienie nie zostało uregulowane w określonym terminie. Oznacza to, że dłużnik, który nie zapłacił zobowiązania zaliczanego do kosztów uzyskania przychodów, powinien obligatoryjnie powiększyć wyżej wskazaną podstawę opodatkowania, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 90 dni id upływu terminu płatności.

Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 30ca ust. 3 oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e: […] podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Rozliczenie PIT/WZ fakultatywnie

Dowolność w stosowaniu ulgi na złe długi i informacji PIT/WZ ustawodawca postawił przed wierzycielem. On jako osoba poszkodowana brakiem płatności może, ale nie ma obowiązku zmniejszania przychodów w związku z powstaniem nadmiernego opóźnienia. Wybór należy wiec tutaj do podatnika.

Rozliczenie PIT/WZ

Wyciąg z przepisów

ustawa o PIT art. 26i ustawy o PIT

Podstawa obliczenia podatku ustalona zgodnie z art. 26 ust. 1, art. 30c ust. 2 lub art. 30ca ust. 3 oraz po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 26e: […] może być zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie;

Wyjątkowe przepisy epidemiczne

Wyżej wymienione uregulowania ustawodawca postanowił odpowiednio dostosować, do sytuacji epidemicznej COVID-19. Do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodano regulacje specjalne, w tym art. 52w, który zmienia wyżej określony termin 90 dni w określonych warunkach. Zmiany w trakcie pandemii mają na celu możliwość szybszego wsparcia wierzycieli borykających się z negatywnymi skutkami ekonomicznymi pandemii.

Wyciąg z przepisów

ustawa o PIT art. 52w

W roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, zmniejszenia, o którym mowa w art. 44 ust. 17 pkt 1 oraz art. 26i ust. 1 pkt 1, albo zwiększenia, o którym mowa w art. 26i ust. 2 pkt 1, dokonuje się począwszy od odpowiednio okresu rozliczeniowego lub roku podatkowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do końca okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/rmenkala20/domains/promnice.pl/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here