Szkolenia wstępne i okresowe to obowiązek zarówno dla pracodawców, jak i ich pracowników. Na czym polegają oba szkolenia i kiedy należy je przeprowadzić? W niniejszym artykule zaprezentujemy najważniejsze informacje dotyczące obu zagadnień.

Szkolenia wstępne

Szkolenie wstępne musi być przeprowadzone, zanim pracownik przystąpi do pracy. Za szkolenie BHP do pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca i to właśnie on jest zobowiązany do jego zorganizowania. Uczestniczyć w nim powinni nowo zatrudniani pracownicy niezależnie od tego, jaki rodzaj pracy będą wykonywali. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawię umowy prawa cywilnego, jak i tych, którzy pojawiają się w danym miejscu wyłącznie w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Jeżeli szkolenie nie zostało przeprowadzone, zgodnie z przepisami, pracodawca nie może dopuścić takiego pracownika do wykonywania zadań związanych z jego stanowiskiem pracy.

W szkoleniu wstępnym musi zostać zawarty instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Szkolenia okresowe

Każdy pracodawca zobowiązany jest do szkolenia swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki badaniom okresowym mają szanse na zapoznanie się z nowymi przepisami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy, oraz uzupełnić dotychczas posiadaną przez nich wiedzę.

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany do organizacji szkoleń okresowych w przypadku pracowników, którzy:

– zatrudniają w swojej firmie przynajmniej jednego pracownika,
– zajmują stanowiska związane z kierowaniem pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści),
– pracują na stanowiskach robotniczych,
– zajmują stanowiska inżynieryjno-techniczne (głównie chodzi tu o projektantów, technologów i organizatorów produkcji),
– zatrudnieni są w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy,
– zajmują stanowiska administracyjno-biurowe z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne,
– pracownicy ponoszący odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku pracowników zajmujących stanowiska robotnicze, szkolenia okresowe w formie instruktażu nie powinny być przeprowadzane rzadziej niż co 3 lata. W przypadku pracowników pracujących w trudnych warunkach takie szkolenie musi się odbywać przynajmniej raz do roku. W pozostałych przypadkach zgodnie z przepisami szkolenie powinno być przeprowadzane nie rzadziej, niż co 5 lat.

Artykuł powstał na podstawie informacji zawartych na stronie https://koziolekbhp.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here